on Nov 3rd, 2010Gyvenimo aprašymas

AGATA
KATKONIENĖ

Darbo patirtis:

2007-09-13 iki dabar

Mykolo Romerio universitetas

Socialinės politikos fakultetas

Socialinio darbo katedros lektorė

2002-09-02 iki 2008-08-29

Vilniaus Jono Pauliaus II pagrindinė mokykla

Vyr. socialinė pedagogė, psichologo asistentė

Išsilavinimas ir kvalifikacija:

Nuo 2010 m.

Mykolo Romerio universitetas

Politikos ir vadybos fakultetas

Vadybos katedros doktorantė

2005 m.

Vilniaus Jono Pauliaus II pagrindinė mokykla

Vyresniosios socialinės pedagogės kvalifikacija

2005 m.

Vilniaus pedagoginis universitetas

Socialinės komunikacijos institutas

Edukologijos magistro laipsnis

2002 m.

Vytauto Didžiojo universitetas

Socialinio darbo institutas

Socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir psichologijos gretutinės specialybės pažymėjimas

Užsienio kalbų žinojimas:

Anglų – gerai raštu ir žodžiu

Lenkų  – puikiai raštu ir žodžiu

Rusų – gerai raštu ir žodžiu

Šiuo metu komentarai draudžiami.