on Nov 1st, 2010Publikacijos

1. Katkonienė A., Šinkūnienė J.R. “Socialinių darbuotojų profesinės veiklos motyvacijos veiksniai” //

Socialinis darbas, Vilnius: MRU, 2010. Nr. 9 (1).

http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/centrai/leidybos_centras/leidiniai/mokslo_darbai/?ID=87076

2. Katkonienė A., Šinkūnienė J.R. pranešimas „Supervizijos poveikis socialinių darbuotojų motyvacijai“ //

http://www.mruni.eu/en/nordplus/presentations/

Šiuo metu komentarai draudžiami.