on Nov 1st, 2010Projektinė veikla

1. IP WASPOLSS – Naujų Europos socialinės politikos, teisinių ir socialinių paslaugų teikimo būdų paieška (“Tracking New European Ways in Social Policy, Legal and Social Services”). Projekto vykdytoja 2007-2010.

2. Trišalis Kiolno aukštosios mokyklos Taikomųjų socialinių mokslų fakulteto, Varšuvos universiteto Socialinės politikos fakulteto ir Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto projektas “Socialinis darbas su atskirties grupėmis”.  Projekto darbo grupės narė 2007-2011.

3. Projektas „Inovatyvių mokymo metodų taikymas Mykolo Romerio universitete”. Vykdoma veikla – “Socialinio darbo studijų programos atnaujinimas, diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus”. Projekto koordinatorė. Projekto vykdymo terminai: 2010 m. 06 mėn.- 2012 m. 03 mėn.

4. NordPlus „Efektyvios kankles: vertybių ugdymas“ (Valids-Kankles: The pedagogigs of values). Projekto darbo grupės vadovė 2010-2011.

Šiuo metu komentarai draudžiami.